Intervjuer

Forskare berättar:

Intervju med Roger Johansson, forskare vid Instutitionen för psykologi vid Lunds universitet, i Forte Magasin: Men säg det då! Vad behöver blinda veta för att se bättre?, Forte Magasin nr. 2 2023, s. 11-13. Länk till intervju [PDF]: Forte Magasin, nr. 2 2023

Intervju med Roger Johansson. Länk till intervju (ljud, extern webbsida):

Intervju med koordinator Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Viveka Lyberg-Åhlander, universitetsadjunkt i logopedi och foniatri vid Lunds universitet och samverkanspartnern Henrik Götesson, SRFs rikskansli.
Länk till intervju (ljud, extern webbsida):


Syntolk och utbildare berättar: Intervjuer med Lotta Lagerman, utbildare vid Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro och syntolk.
Länk till intervjer (ljud, externa webbsidor):


Syntolk berättar: Intervju med syntolken Per Lagergren.
Länk till intervjun (ljud, extern webbsida): En syntolk berättar från Läns- och riksnytt, 17e februari 2021.

.

Sidansvarig: jana.holsanovalucs.luse | 2023-11-22