Intervjuer

Forskare berättar: Intervju med koordinator Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Viveka Lyberg-Åhlander, universitetsadjunkt i logopedi och foniatri vid Lunds universitet och samverkanspartnern Henrik Götesson, SRFs rikskansli. Länk till intervjun (ljud, extern webbsida): Tvärvetenskapligt inriktade Lundaforskare samverkar med brukare för att på sikt ge syntolkar bättre redskap från Skånes taltidning 21-2019, 24e maj 2019.

En utbildare berättar: Intervju med Lotta Lagerman, utbildare vid Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro och syntolk. Länk till intervjun (ljud, extern webbsida): Syntolksutbildning firar 10 år från Läns- och riksnytt, 3e februari 2021.

En syntolk berättar: Intervju med syntolken Per Lagergren. Länk till intervjun (ljud, extern webbsida): En syntolk berättar från Läns- och riksnytt, 17e februari 2021.

.

Sidansvarig: jana.holsanovalucs.luse | 2021-07-05