Syntolkning

Om oss

Här kan du läsa mer om vårt samverkansinitiativ

Om Syntolkning

Här kan du läsa mer om syntolkning, bildbeskrivning, syntolkning som forskningsämne och tidigare initiativ

Nyhet: Samverkansworkshop genomförd i Lund 17-18/11

Under november 2022 arrangerades en samverkansworkshop den 17-18/11 i Lund med deltagare från våra samverkanspartners: US, SRF, MTM, SPSM och Fellingsbro folkhögskola. Under dessa två dagar genomfördes en workshop om syntolkade informationsfilmer och även olika presentationer av gäster och forskare från Humanistlaboratoriet (HT-fakulteterna, LU) och robotlabbet (Kognitionsvetenskap, LU) med fokus på syntolkning och tillgänglighet.

Nyhet: Workshop om syntolkning vid Vetenskapsakademien i Prag

I maj organiserade Jana Holsanova tillsammans med Petr Kaderka en workshop om syntolkning vid Vetenskapsakademi i Prag.

Nyhet: Nytt TSI-forskningsprojekt "Syntolkning och tillgänglig information"

Läs mer om vårt nya tvärvetenskapliga TSI-projekt "Syntolkning och tillgänglig information"

Aktiviteter

Här kan du läsa mer om det vi gjort i samverkansinitiativet sedan starten 2019

Att prata om det outtalade – om syntolkningens växande viktiga roll

Koordinator Jana Holsanova berättar om samverkansinitativet

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om våra forskningsprojekt

Publikationer

Kontakt

Sidansvarig: jana.holsanovalucs.luse | 2023-03-13