Välkomna till syntolkning.ht.lu.se - om syntolkningsforskning vid Lunds universitet

Om Syntolkning

Här kan du läsa mer om syntolkning, bildbeskrivning, syntolkning som forskningsämne och tidigare initiativ

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om våra forskningsprojekt

Publikationer

Kontakt

TSI-forskningsprojekt "Syntolkning och tillgänglig information"

Läs mer om vårt tvärvetenskapliga TSI-projekt "Syntolkning och tillgänglig information"

Aktiviteter

Här kan du läsa mer om det vi gjort i samverkansinitiativet sedan starten 2019

Att prata om det outtalade – om syntolkningens växande viktiga roll

Koordinator Jana Holsanova berättar om samverkansinitativet