syntolkning.ht.lu.se

Om oss

Här kan du läsa mer om vårt samverkansinitiativ

Om Syntolkning

Här kan du läsa mer om syntolkning, bildbeskrivning, syntolkning som forskningsämne och tidigare initiativ

Nyhet: Workshop om syntolkning vid Vetenskapsakademien i Prag

I maj organiserade Jana Holsanova tillsammans med Petr Kaderka en workshop om syntolkning vid Vetenskapsakademi i Prag.

Nyhet: Nytt TSI-forskningsprojekt "Syntolkning och tillgänglig information"

Läs mer om vårt nya tvärvetenskapliga TSI-projekt "Syntolkning och tillgänglig information"

Aktiviteter

Här kan du läsa mer om det vi gjort i samverkansinitiativet sedan starten 2019

Att prata om det outtalade – om syntolkningens växande viktiga roll

Koordinator Jana Holsanova berättar om samverkansinitativet

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om våra forskningsprojekt

Publikationer

Kontakt

Sidansvarig: jana.holsanovalucs.luse | 2022-09-07